Hesla k psychotronice

 

Hesla - Psychotronika

Po oborech jako jsou metapsychikametapsychologie a parapsychologie, které studují a zkoumají tzv. psychické, anomální, paranormální, popř. PSI jevy a tvoří určité samostatné disciplíny, vzniká koncem 60. let 20. století obor psychotroniky. Mimo tyto obory vznikla dále např. bioinformace, psionikapsilogie, biotronikapsychoenergetika, eniologie.

Obor psychotroniky v čase vzniku se chce odlišit od již existujících oborů svou počáteční koncepcí „psychotroniky jako bioniky člověka“ a základním kriteriem vědeckého poznání postaveném na verifikaci jevů. Psychotronika se tím měla přestat zabývat „duchovní filosofií“ a výklady jevů odvozenými od subjektivního vnímání „lidského a přírodního duchovna“ a měla začít používat objektivní experimentální metody přírodních věd. Zajistit se to mělo interdisciplinárním (mezioborovým) charakterem výzkumu. V r. 1973 Z. Rejdák a M. Nakonečný vytvořili prvotní koncepci psychotroniky postavenou na tzv. distanční (distancové, psychotronické) interakci lidského organismu s prostředím, kde hrálo základní roli vědomí, podprahové vnímání a podvědomá duševní činnost. Tato koncepce udávala směr vývoje psychotroniky po dalších 25 let. V r. 1988 ji Z. Rejdák změnil tím, že zavedl do distančních interakcí duchovní činitel - duši. Tímto počinem nastala krize psychotroniky, která trvá dodnes.

Termín psychotronika navrhl v r. 1955 francouz F. Clerg (psychotronigue).

vybraná hesla psychotronika:  

  • heslo psychotronika na české wikipedii, je vytvořeno metodou kompromisu a prosazení většinového názoru wikipedistů (zpravidla anonymních přispěvovatelů do wikipedie). Výhodou je, že v historii lze najít postupný vývoj textu hesla, což může vést k inspiraci.
  • heslo psychotronika od M. Nakonečného. M. Nakonečný svým heslem psychotronika navazuje na heslo parapsychologie. Psychotronika je pro něj jen jiný název pro parapsychologii. Psychotronika se od ní odlišuje svým metodologickým aparátem a výkladem spojeným s „distančními interakcemi mezi živými organismy a jejich prostředím a s nimi spojenými energetickými a informačními projevy“. 
  • heslo psychotronika od Z. Vojtíška  je spojeno s heslem parapsychologie. Podle Z. Vojtíška  je psychotronika nové jméno pro parapsychologii prosazené Z. Rejdákem, čímž byla odstraněna  negativní konotace, které vzbuzuje předpona para. Slovo má zřetelný názvuk ke slovu elektronika. Je tím patrně vyjádřeno přesvěd­čení, že parapsychologické jevy jsou vysvětlitelné energetickými projevy částic, podobných elektronům. Projevy těchto částic by pak byly způsobeny psychický­mi procesy. Z. Vojtíšek mimo historii vzniku psychotroniky popisuje i její aktuální stav.
  • heslo psychotronika od J. Heřta je vytvořeno zastáncem skeptiků, kteří jsou sdružení v hnutí sisyfos. J. Heřt hovoří o psychotronice jako o moderním označení pro parapsychologii a dále konstatuje, že v současné době se psychotronika stala doménou léčitelů, kteří dnes místo původního termínu používají modernější a také módnější názvy biotronika, bioenergetika nebo bioinformatika.
  • heslo psychotronika od O. Válka je pomůckou pro orientaci v psychotronice ve formě strukturovaného přehledu vytvořené jako čtyřstránkový přehled podle vzoru učebních pomůcek pro střední školy. Uvádí co je obor psychotroniky, jaký je jeho předmět, klasifikuje psychotronické jevy, popisuje dvě základní metody „psychotroniků“, zabývá se teoretickými problémy ve vztahu k psychologii a fyzice, stručně vymezuje vývoj 40 let psychotroniky v Čechách.

 

Hesla - Parapsychologie

Obor parapsychologie a dále i metapsychologie a metapsychika jsou v historii psychotroniky považovány, za její vývojové etapy podobně jako např. magie a hermestismus.

vybraná hesla parapsychologie:

 

 

Hesla - další zahrnující problematiku psychotroniky nebo parapsychologie:

V r. 1882 byla založena Society for  Psychical Research (Společnost pro psychický výzkum), její založení se považuje za počátek studia paranormálních jevů – parapsychologie. Termín parapsychologie však navrhl až v r. 1889 Max Dessoir.

Okolo přelomu 19. a 20. století vznikly další dva názvy disciplín, které měly studovat paranormální jevy:

  •  metapsychika – navrhl Charles Richet (francouzské synonymum pro parapsychologii - výzkum „okultních“ - paranormálních jevů), hovoří o metapsychickém výzkumu lidské duše, zavedl do tohoto výzkumu statistické metody
  •  metapsychologie  - navrhl Hans A. E. Driesch (německé synonymum pro parapsychologii – vědecký výzkum paranormálních jevů)

 

Později vznikají další názvy:

  •  poměrně rozšířený název PSI –  (1942) navrhl Robert H. Thouless a B. P. Wiesner (považují za neutrální k vyjádření neznámého faktoru (PSI) uplatňující se při parapsychologických experimentech), od tohoto názvu je odvozena psionika John W. Cambbell (spojující vlastnosti psychiky a techniky) a tzv. psilogie (1974) Louis Bélanger, hovoří se o PSI jevech, PSI aktivitách, PSI výzkumu apod.
  • psychoenergetika – podle pojetí (1973) F. Kahudy 
  •  další názvy bioinformace, biotronika,  eniologie

Hledat