Psychotronika 2 - nové teoretické přístupy

Kniha Psychotronika 2 - nové teoretické přístupy přispívá k vybudování teoretických základů psychotroniky. Rozpracovává otázky vztahu hmoty, energie a informace tvořící fundamentální základnu řešení podstaty psychotronických jevů a dále ji rozšiřuje o informační proces, který nese organizační schopnost živé hmoty. Na základě vlastností informačního procesu se uskutečňují psychotronické jevy.

Psychotronika není považována za exaktní vědu, ale představuje obor lidského poznání. Nachází se ve stádiu vývoje (protověda), které je charakteristické přechodem od literárně historického pojetí k vědeckému pojetí. To sebou nese ústup od filosofických výkladů k praktickým modelům blízkým experimentální praxi a vědě. Otázkou je, kolik badatelů a vědců se zapojí do práce, která ji povýší na vědu.

Psychotronika je rozebírána v předvědeckých představách, které tvoří alternativy pro zvládnutí psychologické a fyzikální roviny psychotronických jevů. Tyto jevy jsou ukázány ve světle nových teoretických přístupů odvozených od pojmů energie a informace na jedné straně chápané jako fyzikální veličina a na druhé jako fyzikální realita.

Nové teoretické přístupy zahrnují problematiku informace jako prvku stavby světa, mikroskopické fáze hmoty jako realitu, která ovlivňuje vlastnosti hmoty bez změn její chemické struktury, rozvijí teorii sociologické, fyziologické a psychotronické interakce a uvádí hypotézu vzniku života ve vesmíru postaveném na fyzikálních principech, které jsou modelově demonstrovány na tzv. molekule života CŽ20.

Soubor myšlenek a představ uvedených v knize tvoří systémový přístup, který poněkud mění pohled na psychotronické jevy, jež jsou doposud stále vnímány jako personifikované skutečnosti svým způsobem naivního charakteru. Otevírá nový obzor v poznání o fungování našeho světa, který leží za hranicí energetické příčinnosti.

Dílo umožňuje čtenáři podívat se na psychotroniku jinýma očima než bulvárním a populárním způsobem plným neuvěřitelných a vybájených příběhů o mimořádných lidských schopnostech, které psychotroniku bezmezně podporují, stejně jako i jinak, než z pohledu striktně odmítavých stanovisek vědců psychotroniku zamítajících.

VÁLEK, O.: Psychotronika 2, nové teoretické přístupy, BEN technická literatura, Praha 2007

Sponzor knihy: firma DIOCHI

Hledat