Heřt, J.: Psychotronika

Skeptický slovník – Sisyfos, heslo: Psychotronika

Psychotronika je moderní označení pro parapsychologii. Termín psychotronika byl navržen Francouzem Clerkem, ale rozšířil se teprve v zemích komunistického bloku. Název parapsychologie totiž naznačoval, že disciplína souvisí s duchovními schopnostmi, kdežto slovo psychotronika odpovídalo materialistickému pojetí světa. Předmětem zájmu psychotroniky i původní parapsychologie jsou mimosmyslové schopnosti člověka. Zatímco parapsychologové se domnívali, že podstatou těchto schopností je duchovní síla, event. neznámá síla psí (PSI), podle psychotroniků to měla být síla materiální, nejspíše elektromagnetická. Psychotronické fenomény byly v sovětském bloku považovány za reálné a byly intenzivně studovány. V SSSR např. probíhal už od 60. let 20. století rozsáhlý výzkum telepatie, zaměřený na kontakty mezi Zemí a vesmírnými posádkami nebo na sledování nepřátelských vojenských štábů, který byl politickým úkolem sovětské vědy. Analogický výzkum probíhal i v USA a Británii. V naší republice proslul psychotronickými experimenty pan Rudolf Pavlita v Hradci Králové, který svou mentální silou nabíjel kovové generátory a jimi pak ovládal pohyb vrtulky a magnetky. V r.1973 byla v Praze při Vysoké škole chemicko-technologické zřízena Psychoenergetická laboratoř. Také bývalý ministr školství F. Kahuda se zabýval „distančními interakcemi mezi organismy a vnějším prostředím“ a formuloval svou teorii o mentionech (viz Mentiony). K jeho následovníkům patří PhDr. Rejdák a ing.W. Grešík, který je od r.1989 léčitelem. V současné době se psychotronika stala doménou léčitelů, kteří dnes místo původního termínu používají modernější a také módnější názvy biotronika, bioenergetika nebo bioinformatika. 

Hodnocení: Původní parapsychologie se rozvinula do širokého spektra větví a dnes pod různými názvy představuje spolu s homeopatií a akupunkturou hlavní součásti alternativní medicíny. Všechny parapsychologické fenomény a všechny léčebné efekty mají být podmíněné mimosmyslovými, psychosenzorickými a psychokinetickými schopnostmi. Jejich existence však nikdy prokázána nebyla přes rozsáhlý experimentální výzkum (viz Parapsychologie, Ganfeld experimenty, Jasnovidectví, Telepatie). Popisované efekty jsou buď mýlkou, podvodem nebo je lze vysvětlit racionálně, zpravidla placebo efektem. 

Odkazy: Fleissig J.: Zázraky a podvody. Bohemia, Praha 1995

Kol. autorů: Alternativní medicína, možnosti a rizika. Grada, Praha 1995 

Libovický S.: Okultismus a věda. Vlastním nákladem, Praha 1994

Článek převzat ze stránek Český klub skeptiků, online:

http://www.sysifos.cz/index.php?id=slovnik&act=zobrazit&idd=&pismeno=&vyraz=1189080492&heslo=Psychotronika

Heslo je také uvedeno v knize  HEŘT. J.: Výkladový slovník esoteriky a pavěd, Nakladatelství: Věra Nosková, Praha 2008

Hledat