Psychoenergetika a mentionová teorie

Skripta Psychoenergetika a mentionová teorie pojednávají o psychoenergetice F. Kahudy, která se vyvíjela paralelně s psychotronikou. V počátku se jednalo o kahudův výzkum, popis a výklad psychotronických jevů (70. léta 20 století), později o novou samostatnou vědní disciplínu. Kahudovy představy vycházely z předpokladu fyzikálního charakteru materiálního nositele mentálních procesů, který má svůj vlastní „mentální čas“ a je dán tzv. psychono mentionovými pochody v mozku.

Tato studie nastiňuje základní problémy kahudova díla a poukazuje  na systém, který má racionální jádro. Zabývá se hlavně Kahudovou prací před vznikem jeho Superinfragravitační  teorie. K tomu patří popis experimentální činnosti s mentální energií u jevu telekineze ovlivňováním hmotnost těles, pohybu větrníčku apod. Dále pojetím lidské psychiky a vědomí odvozené od tří signálních soustav, vymezení temperu a mentoru, které připomíná esplano a protosplano B. Kafky, vedle podílu na zpracování informace v mozku jsou také nositelem mentálního času a šestého smyslu člověka.  Relativně samostatnou část tvoří teorie interakčně-plasmatické struktury, která uvažuje s pátou informační dimenzi vesmíru, což je zvláště inspirující v dnešní době, kdy vzniká pojetí informace jako fyzikální veličiny  a obor tzv. informační fyziky.

Předpoklad živých elemetárních částic mentionu a psychonu spojený s přírodovědeckými kriterii  vědeckosti a napasování matematicko-fyzikální interpretace spojené s teorií relativity na popis procesů v živé hmotě tvoří kahudovu mentální teorii psychotroniky. Tato teorie dále rozpracovaná na tzv. fundamentální záření hmoty, které je základní vlastností všech hmotných objektů představuje odklon od psychotroniky a vznik psychoenergetiky. Mentionové záření je považováno za činitele, který je v psychotronice označován jako distanční interakce .

Psychoenergetika vychází při výkladu psychotronických (parapsychologických, anomálních) jevů z předpokladu páté fyzikální interakce (fundamentálního záření hmoty) a  existence mentální energie. Psychotronika prosazuje vysvětlení především na základě stávajícího systému fyzikálních interakcí, které mají nejen energetické, ale i předpokládané informační projevy uplatňující se při psychotronických jevech.

Mentální teorie i se svým aparátem má svůj velký význam  v tom, že poprvé byly takto u nás přímo konfrontovány přírodní vědy  a popis psychotronických jevů. Plodem této konfrontace je  unikátní dílo, které Kahuda vytvořil na sklonku svého života,  nazval je "Superinfragravitační sjednocení sil a fundamentální  záření hmoty." Představuje koncepci jednotné teorie založené na jednotném modelování hmotnosti částic v megasvětě, makrosvětě a mikrosvětě, ve které se uplatňuje kahudův sjednocující bezrozměrný operátor. Tímto konceptem zavádí ke čtyřem fyzikálním interakcím interakci pátou, která působí v infrasvětě a projevuje se interakcemi mezi živou a neživou hmotou.

„Psychoenergetika a mentionová teorie“ je III.  teoretická studie   o psychoenergetice v  pojetí F. Kahudy a prvotním vymezení teorie interakčně-plasmatické struktury, která by měla vést k objasnění psychotronických jevů. Byla zpracována ve formě skript v Jirkově 1990, později v Jesenici u Rakovníka vydána pro veřejnost 1994.

Hledat